Den store guide | Kørselsgodtgørelse som selvstændig

Den store guide | Kørselsgodtgørelse som selvstændig

Er du selvstændig og bruger din egen bil til arbejdsrelateret kørsel. Så bruger du din bil til såkaldt ‘erhvervsmæssig kørsel’, og det betyder, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse. I denne guide forklarer vi hvordan ordningen fungerer.    Hvad er erhvervsmæssig kørsel? Som det første er det selvfølgelig vigtigt at forstå, hvilken slags kørsel der […]

Det skal du vide om Lønmodtagernes Feriemidler

Det skal du vide om Lønmodtagernes Feriemidler

[Opdateret d. 7. oktober 2020] I overgangen til den nye ferielov er der blevet oprettet en ny fond ved navn Lønmodtagernes Feriemidler. Kort fortalt betyder den nye ferielov, at der sker en ‘indefrysning’ af medarbejderens optjente feriepenge. Som følge af Corona-krisen har Folketinget indgået aftale om, at tre ud af de fem optjente ugers feriepenge […]

COVID19: Regeringen forlænger betalingsfrist af AM-bidrag og A-skat. Hvad betyder det for dig?

COVID19: Regeringen forlænger betalingsfrist af AM-bidrag og A-skat. Hvad betyder det for dig?

På pressemøde d. 10. marts 2020 offentliggjorde regeringen, at man har foreslået midlertidigt at forlænge virksomheders betalingsfrist af AM-bidrag og A-skat for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj, juni). Som følge af Coronavirus (COVID19) forlænges betalingsfristen som økonomisk støtte af likviditeten hos virksomheder i Danmark. Ifølge regeringens skøn vil dette styrke likviditeten hos de […]