Det skal du vide om Lønmodtagernes Feriemidler

Det skal du vide om Lønmodtagernes Feriemidler

[Opdateret d. 16. juni 2020] I overgangen til den nye ferielov er der blevet oprettet en ny fond ved navn Lønmodtagernes Feriemidler. Kort fortalt betyder den nye ferielov, at der sker en ‘indefrysning’ af medarbejderens optjente feriepenge. Som følge af Corona-krisen har Folketinget indgået aftale om, at tre ud af de fem optjente ugers feriepenge […]

COVID19: Regeringen forlænger betalingsfrist af AM-bidrag og A-skat. Hvad betyder det for dig?

COVID19: Regeringen forlænger betalingsfrist af AM-bidrag og A-skat. Hvad betyder det for dig?

På pressemøde d. 10. marts 2020 offentliggjorde regeringen, at man har foreslået midlertidigt at forlænge virksomheders betalingsfrist af AM-bidrag og A-skat for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj, juni). Som følge af Coronavirus (COVID19) forlænges betalingsfristen som økonomisk støtte af likviditeten hos virksomheder i Danmark. Ifølge regeringens skøn vil dette styrke likviditeten hos de […]

Modtag millioner med skattekreditordningen

Modtag millioner med skattekreditordningen

Skattekreditordningen giver i dag mulighed for virksomheder, der har forsknings- og udviklingsomkostninger, under visse særlige forudsætninger at få refunderet skatteværdien af de underskud, der er i virksomheden. Reglen gælder både for selskabet, men også personlige virksomheder, der anvender virksomhedsordningen. Reglen er indført alene med det formål at støtte virksomheder, der har store udgifter til forskning […]