Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Ferieloven

Alt du skal vide om den nye ferielov – for medarbejdere og virksomheder

Den nye ferielov

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020, efter en overgangsperiode fra 1. august 2019 frem til 31. august 2020.

Men hvad har det betydet for både medarbejdere og arbejdsgivere?

Bliv klogere på den nye ferielov – og hvilke konsekvenser den vil have for din arbejdsplads.

På denne side gennemgår vi:

  1. Hvad indeholder den nye ferielov?
  2. Hvorfor ændres ferieloven?
  3. Hvad skal man være opmærksom på som arbejdsgiver?
  4. Hvad skal man være opmærksom på som lønmodtager?
  5. Hvordan beregnes en feridag?
  6. Hvordan håndteres ferie i Salary?

 

Hvad indeholder den nye ferielov?

Den største ændring i forhold til ferieloven er, at den nye ferielov ændrer optjeningsperioden af ferie fra at være januar til januar til at være fra ansættelsesdatoen og frem.

Medarbejderen optjener derfor fra ansættelsesdatoen hver måned 2,08 feriedage, som kan bruges med det samme. Det betyder, at man fremadrettet optjener ferie med løn fra den dag, man påbegynder i et nyt job.

Tidligere har det være sådan, at man har afholdt forskudt ferie. Det betyder, man optjente feriepenge i kalenderåret før, man kunne afholde sin ferie. Med den nye ferielov er der blevet indført samtidighedsferie.

Vi har listet de mest betydningsfulde ændringer her:

  1. Ændring i optjeningsperioden – fra ansættelsesdato og frem
  2. Ændring i afholdelelsesperioden – følger fremadrettet kalenderåret

 

Denne video fra ATP beskriver kort og godt den nye ferielov.

 

Hvad med mit ferietillæg?

Det obligatoriske ferietillæg på 1% bliver også påvirket af den nye ferielov. Når du får dit ferietillæg udbetalt i maj 2020, vil du kun få for otte måneder, frem for de normale 12 måneder. Det er, fordi de – som det også hændte med feriepengene – er indefrosset i den obligatoriske pensionsopsparing.

Mange overenskomster har også aftale om en højere sats for ferietillæg. Hvad der sker med det resterende beløb kan altså variere. Du bør kontakte din fagforening, hvis du har spørgsmål til, hvordan de udbetales.

Efter 1. September 2020 skal ferietillægget enten udbetales løbende som andele, der svarer til medarbejderens afholdte ferie eller to gange om året. Det er arbejdsgiveren, som bestemmer hvilke metode, der anvendes.

Du får udbetalt dit ferietillæg for 1. september til 31. maj med din løn for maj. Tillægget for det resterende ferieåret bliver udbetalt med din løn for august.

 

Hvorfor ændres ferieloven?

Tilbage i 2015 gav EU-kommissionen Danmark et påbud om at ændre sin ferielov, da den var i strid med de grundlæggende sociale rettigheder om et mindstemål af årlig betalt ferie.

Sidenhen har regeringen arbejdet på implementering af denne nye ferielov, som trådte i kraft september 2020. Implementeringen af den nye lovgivning tog lang tid, fordi de konkrete tiltag og løsninger først skulle sættes i overensstemmelse med fagforeningernes kollektive overenskomster.

 

Hvad skal man være opmærksom på som arbejdsgiver i forhold til den nye ferielov?

Den nye ferielov går, grundlæggende, ud på, at medarbejdere nu optjener ferie i takt med, at de får udbetalt løn. Førhen optjente man ferie, som man så kunne afholde året efter. I dag kan man i princippet optjene ferie og afholde det med det samme.

At man kan afholde ferie med det samme betyder også, at der er nye frister for indberetning og indbetaling til Feriekonto, som man kan læse nærmere om her
Ændringerne i fristen og indbetalingen vedrører både fastansatte og timeansatte. Med Salary kan disse frister overholdes automatisk.

Som arbejdsgiver bør du også overveje om du ønsker at tilbyde de fastansatte lån af feriedage, fx. hvis de ikke har mulighed for at optjene nok dage inden de ønsker at afholde ferie.

 

Hvem er omfattet af ferieloven?

Ferieloven gælder kun for lønmodtagere og altså ikke personer på offentlig forsørgelse, dagpenge eller lignende. Det betyder blandt andet, at alle funktionærer og ansatte under overenskomst er omfattet af ferieloven.

 

Hvad skal man være opmærksom på som lønmodtager i forhold til den nye ferielov?

Som lønmodtager bliver du påvirket af ændringer i forhold til afholdelse af din ferie.

Afholdelsesperioden ændres

Hvor vi førhen har haft ferieåret fra maj til maj ændres dette nu med den nye ferielov. I bund og grund betyder det, at du som lønmodtager vil optjene arbejdsgiverbetalt løn allerede fra den dag, du påbegynder dit nye job.

Eksempel:
Marie bliver ansat d. 1. august 2020 i en ny virksomhed. Marie ønsker herefter at afholde to ugers sommerferie i august, men hun har endnu ikke optjent arbejdsgiverbetalt ferie. Her er der to mulige måder, at Marie kan afholde sin ferie:

  1. Marie afholder ferie uden løn
  2. Marie aftaler med sin arbejdsgiver, at hun får arbejdsgiverbetalt ferie på forskud. Skulle Maries situation ændre sig, så hun ikke længere er ansat i virksomheden, fratrækkes ferien alligevel i hendes lønseddel.

 

Ferietillæg, feriefridage, feriepenge og feriegodtgørelse

Der er visse ting, som ændres ved den nye ferielov og så er der nogle, der forbliver de samme. Elementer som ferietillæg, feriefridage, feriepenge og feriegodtgørelse fremkommer alle af din lønseddel og ændres ikke i forhold til den nye ferielov. Vi har lavet en gennemgang af lønsedler for medarbejdere, hvor vi gennemgår forskellige elementer af en lønseddel, og hvad de betyder.

 

Hvad gør jeg med de optjente feriepenge, hvis min medarbejder forlader virksomheden?

Når du opsiger en medarbejder i lønsystemet, så sørger Salary automatisk for at eventuelt opsparet ferie bliver afregnet og indbetalt til feriekonto. I denne video viser vi, hvor enkelt det er.

 

Hvordan giver jeg mine medarbejdere ferie på forskud?

Ønsker du at give dine medarbejdere ferie på forskud, så er du det nemt at gøre i Salary. I denne video viser vi hvordan.

 

Hvordan beregnes en feriedag?

Med den nye ferielov, så opsparer man 2,08 feriedage om måneden, svarende til 25 feriedage om året. Det gør man uagtet om man er fuldtids- eller deltidsansat.

Hvis du til gengæld er lønnet pr. 14. dag eller ugentligt, så opsparer du feriedage pr. 14. dag eller pr. uge. Her vil man opspare 0,48 dage pr. lønperiode, hvis man er ugentligt lønnet (svarende til 2,08 pr. måned). Hvis man er lønnet hver 14. dag, så vil man opspare 0,96 dage pr. lønperiode (svarende til 2,08 pr. måned).

Ansættes man midt i en måned, så korrigeres de opsparede feriedage derefter. Generelt opsparer man 0,07 feriedage pr. dag man er ansat. Hvis man eks. ansættes den 21. december, så er man ansat i 11 dage i december, hvorfor man opsparer 0,77 feriedage for december. Regnestykket lyder:

(Antal dage man har været ansat i en måned X 0,07 feriedage) = Feriedage opsparet

 

Hvordan håndteres ferie i Salary?

Èn af Salarys mange styrker, er netop håndteringen af ferie og fravær generelt. Lønsystemet fører automatisk regnskab over de ansattes ferie, og sørger for udbetaling af ferietillæg til medarbejderne der har ferie med løn, samt indbetaling til feriekonto/feriekasse for medarbejderne der har ferie uden løn.

Afskediges en medarbejder, sørger lønsystemet også for en opgørelse over medarbejderens ferie, så dette kan udbetales.

Med Salary app’en kan medarbejderne altid se hvor meget ferie de har optjent, hvor meget de har brugt, og hvor meget de har til rådighed. På den måde undgår du spørgsmål fra medarbejderne omkring hvor meget ferie de har tilgode.

Ønsker du at tilbyde medarbejderne at låne feriedage (f.eks. Hvis de ikke kan nå at optjene feriedage nok inden de ønsker at afholde ferie), så kan du også nemt gøre dette i Salary.

Du har også rig mulighed for at trække rapporter over ferie, fravær, og feriesaldi.

 

ali
quote-icon
Vi bruger Salary fordi det er nemt, ligetil, og sparer en masse tid.
Hassan Staytie
Bogholder og driftsansvarlig i Ali's Bageri

Gå fra feriekaos til overblik og overskud

Lyt med til en snak om ét af de emner der virkelig kan skabe frustration for både arbejdsgiver og ansatte… nemlig ferieregnskabet. I denne episode har vi besøg af René Høvinghof, Direktør og Ejer af Astina.dk, som deler sine erfaringer om kampen med at få styr på ferien i sin virksomhed.

Nyheder, guides og tips om løn

GODE RÅD OM LØN

Jo mere din virksomhed vokser, jo flere ansatte og ansvarsområder har du. Mange små eller mellemstore virksomheder og start-ups behandler stadig lønninger manuelt og …

GODE RÅD OM LØN

Hvis du er en virksomhedsejer, kan det virke ironisk, at du skal betale for en software, der hjælper dig med at betale dine medarbejdere. …

to mænd holder møde
GODE RÅD OM LØN

Et lønsystem automatiserer alle aspekter af lønbehandling for små og store virksomheder. Lønadministration software gør det nemt for dig at administrere medarbejderbetalinger ved at …