Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.
Tidsregistrering

Nye krav til tidsregistrering – sådan bliver du klar

Som dansk arbejdsgiver er du formentlig allerede bekendt med den netop vedtagede lov om tidsregistrering, og selvom den først står til at træde i kraft til sommer, så skaber den helt naturligt spørgsmål og bekymringer nu. For, hvordan kommer den nye lov til at påvirke dig som arbejdsgiver, og hvad kommer det til at indebære for dine medarbejdere?

Vi tager dig i hånden, og lister de mest centrale elementer i loven så du nemt og sikkert kan overgå til de nye retningslinjer for registrering af arbejdstid. Samtidig tager vi dig med på en rundtur i Salary, så du og dine medarbejdere kan overgå til den nye proces, helt uden besvær og bekymringer.

 

Kort og godt – det skal du vide om den nye lov om tidsregistrering

Grundet en EU dom tilbage i 2019, blev det slået fast, at alle medlemslande er forpligtet til at sikre overholdelse af arbejdsmiljøregler. Tanken bag om den nye lov er derfor, at bedre kunne beskytte medarbejdere imod overtrædelse af deres hviletid samt begrænse den maksimale arbejdstid. Lovgivningen om arbejdsmiljø er dermed uændret, mens den nye lovgivning handler om at dokumentere at loven overholdes.

Folketinget vedtog loven d. 23 januar 2024, hvilket betyder at kravet om tidsregistrering officielt træder i kraft d. 1. juli 2024.

 

Hvordan lever din virksomhed op til kravet om tidsregistrering?

Med indførelsen af registreringskravet står alle danske virksomheder nu både overfor et valg af system, til håndtering af registrering af tid, samt at informere og implementere den nye proces. Til sommer skal virksomheder derfor kunne fremvise følgende for fastlønnede:

  • Registrering af tid skal foregå objektivt, pålideligt og tilgængelig
  • Arbejdsgiveren skal dokumentere, hvornår medarbejderen er på arbejde. Dette skal desuden være tilgængeligt for medarbejderen
  • Arbejdsgiveren skal dokumentere at de overholder både 48-timers og 11-timers reglen
  • Dokumentationen skal opbevares i 5 år, i tråd med GDPR

Hvordan registreringen rent praktisk skal foregå er ikke videre beskrevet, og det er derfor op til den enkelte virksomhed, hvordan man opfylder kravene. Én mulighed er digital registrering, som vi f.eks har gjort tilgængelig i Salary.

 

Undtagelser – hvem kan undtages fra tidsregistrering

Der lagt op til at en mindre gruppe kan blive fritaget for tidsregistrering. Dette gælder for eksempel personer med højere ledelsesansvar, som selv kan tilrettelægge både deres tid og arbejde. Et andet tilfælde er, hvis arbejdstiden ikke kan måles eller bestemmes på forhånd. En sådan undtagelse skal fremgå af medarbejders kontrakt.

 

Nem og fleksibel tidsregistrering i Salary

Det kan hurtigt lyde både tungt og ufleksibelt at skulle registrere sin tid, men sådan behøver det ikke at være. I Salary er vi klar til at kunne håndtere det nye lovkrav – enkelt og sikkert, så hverken du eller dine medarbejdere skal bekymre sig om tung administration eller tidskrævende processer.

Med Arbejdstid i Salary kan dine medarbejdere nemt registrere deres timer (til/fra) direkte i medarbejder-appen, samt indtaste sine pauser i antal minutter. Dette vil allerede være live i appen i løbet af februar, så I har god tid til at vænne jer til den nye proces, inden den træder i kraft i juli.

Netop nu, arbejder vi også på højtryk for at kunne levere en mere automatiseret version, så dine medarbejdere, med faste arbejdstider, ikke skal registrere sine timer dagligt, men kan nøjes med at rette deres timer i tilfælde af afvigelser.

Du slår Arbejdstid til under Registreringer > Arbejdstid. Herefter kan dine medarbejdere nemt registrerer sine timer, direkte i medarbejder-appen.

Slå arbejdstid til i Salary og få styr på jeres tidsregistrering

Vi har desuden sørget for at Projekttidsregistrering og Arbejdstid snakker sammen, så du kun behøver at registrere dine timer én gang. Når dine medarbejdere registrerer deres timer under et projekt, vil de dermed automatisk blive logget i deres arbejdstid.

 

Prøv Salary gratis

 

Kilder:
https://www.ret-raad.dk/ny-lov-om-tidsregistrering-hvad-skal-du-vide/