Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.
Afvigelser

Hold øje med jeres afvigelser, og reducér fejl i lønnen

En fejlfri lønkørsel forudsætter at timer og andet registreres korrekt, men hvordan sikrer du dette?

Hvordan opdager du som lønansvarlig, hvis en ansat taster forkert og registrerer 210 timer i stedet for 120 timer?

I nogle virksomheder løser man dette med Excel ark, hvor alle ansattes løn sammenlignes med lønnen i måneden før. Selvom det er en tidskrævende, manuel (og kedelig?) proces, vil det oftest hjælpe med at holde fejlene nede.

Men hvad med de afvigelser, du aldrig ser? Det kan være ændringer i det valgte skattekort, som overrasker de ansatte. Forestil dig dette scenarie:

  1. En ung, timelønnet medarbejder får sin løn fra virksomhed A beregnet på baggrund af sit hovedkort.
  2. For at supplere sin indtægt tager medarbejderen et weekendjob hos virksomhed B.
  3. Virksomhed B trækker hovedkortet for at udbetale løn til medarbejderen.
  4. Det resulterer i, at skattekortet automatisk skifter til medarbejderens bikort hos virksomhed A ved næste lønkørsel. Tjener medarbejderen mere hos virksomhed A så udnytter medarbejderen ikke længere sit fradrag fuldt ud, og betaler derfor mere i skat.

Det kan også være Staten der automatisk trækker hovedkortet, hvis medarbejderen starter på en uddannelse og skal modtage SU.

Hidtil har det ikke været nemt for arbejdsgiveren at se afvigelser på skattekort, men det er nu muligt med Salary.

Prøv Salary gratis

 

Lad Salary vise dig afvigelserne

I mange tilfælde vil der altid opstå naturlige afvigelser i lønnen. Det kan eksempelvis være timelønnede som arbejder færre/flere timer, eller fastlønnede der modtager bonus. Så hvordan ved du, hvilke afvigelser der bør kigges nærmere på? Her kan Salary hjælpe dig.

Hos Salary ønsker vi at simplificere og automatisere administrationen hos vores kunder, og netop med afvigelser i lønnen er der potentiale for at lette administrationen og sikre færre fejl. Vi har derfor tilføjet en ny funktion, hvor lønsystemet kan vise dig hvilke afvigelser, der bryder jeres normale lønmønster, baseret på de kriterier du har valgt.

Her er nogle eksempler på afvigelser, du kan se i Salary:

  • Ansat registrerer 80 timer i stedet for 8 timer
  • Ansat har registreret 20% flere timer end gennemsnittet de seneste 6 måneder
  • Ansats skattekort er skiftet fra hovedkort til bikort siden seneste lønperiode
  • Bruttolønnen på en ansat ændrer sig væsentligt
  • Nettolønnen på en ansat ændrer sig væsentligt
  • Grundlaget for bruttolønnen ændrer sig væsentligt

 

Mulige afvigelser

Med overblik over afvigelser undgår du fejl, der ellers ville være tidskrævende og svære at fange.
Du bestemmer selv grænseværdierne for afvigelser på timer i procent, og hvor mange lønkørsler der skal bruges som grundlag til at bestemme om der er tale om en afvigelse.

 

Afvigelser

Salary viser dig altså afvigelserne i de ansattes løn, uden at du selv skal lave manuelle sammenligninger, og eventuelle fejl kan nemt ændres direkte fra oversigten.

Du slår afvigelsesnotifikationer til under Løn > Afvigelser. I denne guide kan du læse mere om afvigelsesnotifikationer i Salary.

Til at starte med viser Salary dig afvigelser i løn samt på skattekort, men vi kommer løbende til at udbygge denne funktion, baseret på feedback fra kunderne. Har du særlige ønsker til afvigelser, så send os dine forslag på kontakt@salary.dk

Laver du løn i et andet lønsystem, og savner denne funktion, så skynd dig at skifte til Salary.

 

Opret gratis