Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.
Lønseddel beskrivelse til medarbejderen

Guide til medarbejderen: Forstå din lønseddel i 2023

Er du i tvivl om, hvordan en lønseddel skal se ud og hvad de forskellige elementer i dine lønsedler betyder? Hvordan din lønseddel skal se ud? Og hvordan man laver en lønseddel? Så læs med her.

Det kan være en kompliceret opgave at finde hoved og hale i de mange begreber, som lønsedler indeholder. I denne guide gennemgår vi punkt-for-punkt de forskellige begreber og deres betydninger, så du er klædt godt på til at gennemskue dine lønsedler.

Lønsedler for en medarbejder har nemlig nogle helt klare lovmæssige krav til, hvad de skal indeholde. Lønsedlen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om:

 • Løn for den valgte periode
 • Periodens længde (typisk en måned)
 • A-skat og AM-bidrag, der er trukket fra lønnen
 • Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer
 • Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer

Du tænker formentlig ikke over, at din arbejdsgiver bruger meget tid på lønkørsel hver eneste måned. Vi ved dog, at det kan blive en rigtig tidsrøver, hvor fokus flyttes fra forretningen til administrativt arbejde. Salary er det brugervenlige og automatiserede lønsystem blandt de danske lønsystemer – og perfekt til små og mellemstore virksomheder. Det betyder, at du som medarbejder kan modtage din lønseddel i e-boks, via SMS, på mail eller sågar i en medarbejder-app, helt enkelt. Modtager du stadig din lønseddel på papir, eller er din arbejdsgiver ikke nået så langt med at digitalisere lønnen, så kan du sende et venligt tip om at bruge det gratis lønsystem Salary til jeres næste løn.

Prøv Salary gratis

 

Har du styr på dine private fradrag?

Vidste du at danskerne hvert eneste år går glip af 11 mia. kr. i skattefradrag, og måske er du en af dem? Det er der heldigvis gode råd for. Vores samarbejdspartner TaxHelper står nemlig klar til at hjælpe dig med at finde skjulte eller glemte personlige fradrag. Deres statsautoriserede revisorer har allerede hjulpet med at finde 150 millioner kr. i fradrag, ved et komplet tjek af deres kunders selvangivelser.

Hos TaxHelper får kunder i gennemsnit 3.000 kr. tilbage i SKAT, penge som du sandsynligvis var gået glip af. Det er risikofrit at prøve, idet det kun koster maks. 30%, hvis der er penge at hente, ellers er servicen helt gratis. Mere enkelt kan SKAT og fradrag ikke blive. Besøg TaxHelper for at komme godt i gang, det tager kun 5-15 minutter.

Start her

 

 

Lønsedler for medarbejdere

Vi gennemgår nu en vilkårlig lønseddel fra en medarbejder, som typisk vil se således ud:

 

eksempel på lønseddel

Vi kommer til at gennemgå følgende indhold i lønsedlen:

 1. Beskrivelse
 2. Beregning af A-skat
 3. Pension
 4. Løn i år
 5. Pension i år
 6. Diverse saldi
 7. Ferie og fridage

 

 

Lønseddel beskrivelse til medarbejderen

1. Beskrivelse af lønseddel

Grundløn

Grundlønnen er den løn, som du ifølge din kontrakt er berettiget til. Uden ekstra tillæg, provision og lignende.

Værdi af fri telefon

Har du en firmatelefon, som du også tager med hjem og bruger privat, skal du beskattes af den. Derfor er denne noteret som en udgift.

Medarbejderbetalt pension

Er den pension, som du selv betaler ind til og som trækkes fra din løn.

ATP medarbejderbidrag

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets tillægspension. Det er, som navnet antyder, en tvungen arbejdsmarkedspensionsopsparing. Du betaler 33,3% af beløbet.

AM bidrag

AM står for Arbejdsmarkedsbidrag og er et 8%-bidrag alle borgere i arbejde skal betale.

Prøv Salary gratis

 

loenseddel skat

2. Beregning af A-skat

A-indkomst

A-indkomst er skattepligtig indkomst, hvori der skal indeholdes A-skat. A-indkomst er først og fremmest løn og andet pengevederlag der ydes i ansættelsesforhold.

Personligt fradrag

Dit personlige fradrag afhænger af mange skattemæssige forhold, men betyder, at der er noget af lønnen, hvor du er fritaget for at skulle betale skat.

A-skat

Den skat, som du betaler af din A-indkomst, der typisk vil bestå af arbejdsløn

Egenbetaling Frokostordning

I dette eksempel har arbejdspladsen en frokostordning, og her vises det beløb man som medarbejder selv skal betale til frokostordningen.

Prøv Salary gratis

 

3. Pension

 

ATP medarbejderbidrag

ATP medarbejderbridraget er en lovpligtig pension, der automatisk bliver udbetalt ved folkepensionsalderen.

ATP arbejdsgiverbidrag

Virksomheden betaler 66% i bidrag, og resten betales af medarbejderen.

ATP i alt

Det samlede ATP-bidrag – både medarbejderbidrag og arbejdsgiverbidrag.

Arbejdsgiverbetalt pension

Har du en pensionsordning som del af din ansættelsesaftale så kan du her se hvor meget din arbejdsgivers bidrag er. Altså hvor meget din arbejdsgiver har betalt til din pension i den pågældende periode.

Medarbejderbetalt pension

Dette er dit bidrag til pensionsordning. Altså hvor meget du selv har indbetalt til pension i perioden.

Pension i alt

Den samlede indbetaling til pension.

Prøv Salary gratis

 

loen i aar

4. Løn i år

Bruttoløn

Den samlede løn du til dato har fået indberettet (før SKAT).

Ferieberettiget løn

Den ferieberettigede løn er løn udbetalt for arbejde, der danner grundlag for beregningen af feriepenge og evt. ferietillæg.

AM-indkomst

AM-indkomst er det beløb, du har trukket arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af.

AM-bidrag

Arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) er en skat på 8 %, som du betaler af alt løn.

A-skat

A-skat er den samlede skat, som du betaler af din A-indkomst.

Udbetalt via Salary

Efter alle bidrag og skatter er fratrukket, har du det beløb, som udbetales.

Prøv Salary gratis

 

pension i aar

5. Pension i år

ATP i alt

Denne opsummerer, hvad du og arbejdsgiver for indeværende år i alt har indbetalt til ATP.

Egen pension

Her er opsummering af, hvad du selv har indbetalt til pension.

Firmapension

Ligeledes er dette, hvad den firmabetalte pension er løbet op i.

Overgangsåret Feriefond (ny ferielov)

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020, og det betyder, at den ferie man har optjent i perioden 1. september 2019 t.o.m. 31. august 2020 bliver indsat i en obligatorisk fond. Feriedagene udbetales automatisk, når du går pension.

Prøv Salary gratis

 

andre saldi paa loenseddel

6. Diverse Saldi

Timer i perioden

Beskriver hvor mange timer, du har arbejdet i indeværende periode.

Timer i året

Den samlede sum af timer, du har arbejdet, i pågældende år.

Arbejdsdage

Beskriver hvor mange arbejdsdage, du har arbejdet, i indeværende periode.

Arbejdsdage år

Den samlede sum af timer, du har arbejdet, i pågældende år.

Prøv Salary gratis

 

ferie i alt

7. Ferie og fridage

I bunden af lønsedlen kan du se, hvor mange ferie- og fridage, du har optjent i indeværende periode. Derudover er der også angivet, hvor mange dage du allerede har afholdt og hvor mange, der endnu er tilbage. På den måde kan du løbende følge med i brugen af dine opsparede ferie- og fridage.

Vær opmærksom på, at der pr. 1. september 2020 blev indført nye regler for optjening af ferie. Læs mere om den nye ferielov.

Få din næste lønseddel gennem Salary?
Vi har skabt et lønsystem som alle kan forstå. Virksomhedsejeren, bogholderen, og medarbejderen får glæde af Salary, hele vejen til banken. Kunne det være relevant for din arbejdsgiver?

Prøv Salary gratis

 

Tip din arbejdsgiver