Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Det skal du vide om Lønmodtagernes Feriemidler

[Opdateret d. 7. oktober 2020]

I overgangen til den nye ferielov er der blevet oprettet en ny fond ved navn Lønmodtagernes Feriemidler. Kort fortalt betyder den nye ferielov, at der sker en ‘indefrysning’ af medarbejderens optjente feriepenge.

Som følge af Corona-krisen har Folketinget indgået aftale om, at tre ud af de fem optjente ugers feriepenge skal udbetales senest oktober 2020. Medarbejderne kan se deres feriepenge på borger.dk.

De øvrige to ugers feriepenge bliver indefrosset i fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Regeringen har desuden, ifølge DR.dk, planer om yderligere forhandlinger i efteråret, om hvorvidt de resterende feriepenge også skal udbetales til lønmodtagerne som en strategi for at sætte skub i økonomien. 

Indtil da har vi har vi skabt et overblik over alt det, der er værd at vide om fonden.

Prøv Salary gratis

 

Hvad er Lønmodtagernes Feriemidler?

Som nævnt er Lønmodtagernes Feriemidler lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler. Fonden er blevet oprettet specifikt til at håndtere overgangen til den nye ferielov, der træder i kraft den 1/9 2020.

 

Hvad betyder Lønmodtagernes Feriemidler for dig som arbejdsgiver?

Den nye ferielov betyder, at vi overgår til samtidighedsferie. Men der er et overgangsår, før den nye ferielov er fuldt indfaset. Overgangsåret løber fra den 1/9 2019 – 31/8 2020.

Som arbejdsgiver er det dig, der skal indberette og indbetale feriepengene til fonden.

Det kan du vælge at gøre løbende eller på én gang, når deadline nærmer sig. Deadline for indberetningen er den 31. December 2020.

Bruger du Salary så indberettes feriepengene automatisk til Lønmodtagernes Feriemidler i august – sidste måned i overgangsåret. 

Prøv Salary gratis

 

Vigtige datoer for dig som arbejdsgiver

Efter den nye ferielov er trådt i kraft 1. september 2020, er der en række nye faste ferielovsdatoer du skal være opmærksom på. Selvom vi er overgået til samtidighedsferie, er der nemlig forskel på optjenings- og afholdelsesperioden.  OBS: Bemærk at den ekstraordinære udbetaling af de indefrosne feriepenge, har indflydelse på de oprindelige datoer, og at disse derfor kan ændre sig. Vi vil forsøge løbende at holde denne artikel opdateret i takt med at staten melder nye detaljer ud.

 

Nye perioder i ferieloven:

lønmodtagernes feriemidler datoer og overblik

 

Hvad gør Lønmodtagernes Feriemidler med feriepengene?

Fonden bruger aktivt de mange indberettede feriepenge. 

Fondens rolle er nemlig at forvalte og investere feriepengene efter bedste evne.

Lønmodtagernes Feriemidler forvaltes af LD Fonde, og hvert år bliver opsparingen reguleret. Denne regulering kan både være positiv og negativ, da det kommer an på, hvordan fondens investeringer har udviklet sig.

 

Hvornår får medarbejderen sine feriepenge tilbage fra fonden?

Man får automatisk sine feriepenge udbetalt, når:

→ Man når folkepensionsalderen. Man kan dog udsætte udbetalingen yderligere, hvis det ønskes.

→ Man har optjent under 1.500 kr. i alt i feriepenge i overgangsåret.

 

Kan medarbejderen på nogen måde få sine feriepenge retur tidligere?

Ja, alle har mulighed for at søge om at få sine feriepenge retur, før man når folkepensionsalderen.

Medarbejderen skal dog møde mindst et af de nedenstående kriterier før vedkommende kan anmode om at få sine feriepenge retur. Det er muligt at få opsparingen udbetalt, når man:

→ Går på seniorpension

→ Går på førtidspension

→ Får efterløn

→ Får tilkendt fleksydelse

→ Får udbetalt alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold

→ Har et varigt ophold i udlandet.

 

Det er tidligst muligt at få opsparingen udbetalt fra den 1. oktober 2021. 

Hold øje med borger.dk da yderligere information om hvordan og hvornår det er muligt at ansøge om at få feriepengene udbetalt vil fremgå her. 

Prøv Salary gratis

Hvor mange feriepenge har medarbejderen optjent nu?

Medarbejderen har løbende mulighed for at følge med i, hvad du som arbejdsgiver indberetter. Det er dit ansvar som arbejdsgiver at indberette feriepengene senest den 31. december 2020.

Det er forskelligt fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, hvordan det foregår i praksis. Nogle arbejdsgivere foretrækker at indberette feriepenge løbende, mens andre først indretter tæt på deadline den 31. december.

Lønseddel oversigt af feriedage

 

Primo 2021 vil medarbejderen modtage et brev, hvor vedkommende kan se, hvad arbejdsgiveren har indberettet til dennes opsparing.

Se her hvor mange feriepenge arbejdsgiver har indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler.

 

Hvem står bag Lønmodtagernes Feriemidler?

Fonden forvaltes som sagt af LD Fonde, der også forvalter fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.  Derudover er det ATP, der står for den daglige administration med feriepengene – i form af opkrævning af arbejdsgiverne og udbetaling til lønmodtagerne.

 

Læs alt om den nye ferielov her.

Prøv Salary gratis