Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er feriefridage?

Feriefridage omtales ofte som den 6. ferieuge, og er 5 ekstra fridage som medarbejderen har ret til udover de 5 ugers ferie i ferieloven. Hvorvidt medarbejderen har ret til feriefridage, afhænger af arbejdspladsens overenskomst eller fremgår i ansættelsesaftalen.