Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Nulindberetning | Automatisk og gratis nulindberetning med Salary

Hvis du ikke kører løn til dine medarbejdere i en given måned, skal du lave en såkaldt nulindberetning til SKAT.

Men hvad er en nulindberetning egentlig? Hvad sker der, hvis du ikke foretager nulindberetningen? Og hvordan foregår en nulindberetning, hvis du bruger Salary som lønsystem?

Alle de spørgsmål og flere endnu besvarer vi i dette indlæg.

Prøv Salary gratis

 

Hvad betyder nulindberetning?

Når du som arbejdsgiver udbetaler honorar eller løn til medarbejderne i din virksomhed, har du pligt til at informere SKAT om det hver måned.

Det gælder også, hvis der er én eller flere måneder, hvor du af den ene eller anden grund ikke udbetaler løn eller honorar til medarbejderne.

I de tilfælde skal du foretage en nulindberetning til SKAT.

Det er altså din måde at fortælle SKAT, at du ikke indberetter hverken A-skat eller AM-bidrag til eIndkomst for din virksomhed i den givne måned (eller de valgte måneder, hvis det er en længere periode).

En nulindberetning sker altså på virksomhedsniveau. Det betyder, at du kun skal foretage en nulindberetning, hvis ingen i virksomheden får løn i den givne periode.

En anden vigtig ting at huske: Det gør ingen skade at lave en nulindberetning, selv om man har kørt løn et andet sted. Det er kun et problem ikke at køre løn og ikke nulindberette.

 

Forudsætninger for at kunne nulindberette

Der er to forudsætninger, du skal leve op til, før du kan nulindberette:

  1.  Du skal være tilmeldt som bruger af eIndkomst.
  2. Du skal være registreret som arbejdsgiver på virk.dk.

 

Hvordan nulindberetter jeg?

Det gør du på SKATs hjemmeside, hvor du først logger ind og siden indberetter.

Hvis du ejer en mindre virksomhed er fristen for indberetning den 10. i måneden efter den måned, som nulindberetningen drejer sig om.

Hvis du ejer en større virksomhed, hvor skatten bliver betalt den sidste dag i måneden, er fristen månedens sidste bankdag.

 

Hvad sker der, hvis man ikke nulindberetter?

Hvis du som arbejdsgiver ikke foretager enten en almindelig indberetning eller en nulindberetning til SKAT for en måned, vil SKAT tage affære.

I så fald går SKAT nemlig ind og laver et overslag på, hvor meget A-skat og AM-bidrag du skulle have betalt for den måned ud fra historikken.

Og SKAT tager et gebyr på 800 kr. for at gøre dette.

 

Hvordan sker nulindberetning med Salary?

Med Salary har vi bygget et lønsystem som alle kan forstå. Vi har skåret alt det overflødige fra, og automatiseret hele processen.

Derfor håndterer Salary selvfølgelig en nulindberetning helt automatisk hvis du en given måned ikke kører løn. Denne service tager andre lønsystemer penge for, men hos Salary er det gratis. Du slår nemt automatisk nulindberetning til inde i Salary.

salary automatisk løn

Vil din virksomhed i gang med Salary? Så klik her og start i dag!

 

Prøv Salary gratis

Undgå at vælge forkert