Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.
lønundersøgelse

Ny undersøgelse overrasker: Kvindelige founders har den højeste timeløn

Som gratis lønsystem for små og mellemstore virksomheder er vi selvfølgelig altid interesserede i, hvordan vi kan gøre hverdagen nemmere for founders og bogholdere – og det kræver indsigt. Lønstatistikker for netop iværksættere, entreprenører og startups kan være svære at få konkrete og nøjagtige tal på. Derfor har Salary lavet en lønundersøgelse blandt 150 founders, som har givet os et nuanceret og opdateret indblik i lønlandskabet blandt danske startups og iværksættere i 2020, der kan hjælpe os i vores daglige arbejde med at forenkle hele processen ved lønadministration.

Vi kom frem til flere interessante fund, som vi gerne vil dele med dig. F.eks. vil det overraske flere, at kvinder tjener mere i timen, men mindre om måneden. At founderen sjældent får den højeste løn i virksomheden. Og endelig, at år tre-fire er den periode, hvor founderen arbejder allermest. Lad os dykke ned i resultaterne, og blive klogere på den danske startup.

I denne artikel får du dugfriske facts om:

Prøv Salary gratis

 

Den gennemsnitlige startup anno 2020

Først vil vi introducere undersøgelsens deltagere, og deres virksomheder.

Den gennemsnitlige startup i vores 2020-undersøgelse er tre år og tre måneder gammel, ligger i Københavnsområdet og har mellem én til fem medarbejdere (inklusiv founder).

Den gennemsnitlige founder i vores undersøgelse er en 33-årig mand med næsten seks års erfaring som founder.

Siden sin grundlæggelse har den gennemsnitlige startup oparbejdet en værdi på cirka 12,9 mio. kr. med 3,7 mio. i funding.

Besvarelserne på undersøgelsen dækker dog over et vidt spænd af værdiansættelser, hvoraf enkelte afstikkere kan være med til at påvirke det overordnede gennemsnit. Medianen ligger dog også mellem de 10-20.000.000 kr.

Tilsammen har de i alt 151 startups været med til at skabe værdi for mere end 1,7 milliarder kroner.

Founders arbejder mest i år tre-fire

Det er måske ikke overraskende, at founders arbejder mere end gennemsnittet. Men det er interessant, at de arbejder ekstra meget i en særlig periode.

Den gennemsnitlige arbejdstid for en founder i en startup er 49 timer om ugen.

Deres gennemsnitlige månedsløn er 33.245 kr., hvilket giver en timeløn på omkring 169 kr.

Der er ingen tydelig rød tråd mellem virksomhedens værdiansættelse og antallet af arbejdstimer.

Der er dog en stigning i antallet af arbejdstimer, som founderen lægger i virksomheden, når den er mellem tre-fire år gammel. Herefter daler timeantallet til nogenlunde samme niveau som de første to år. Dataene giver ikke en entydig forklaring på, hvorfor arbejdstimerne stiger omkring år tre-fire. Men en mulig forklaring kan være, at virksomhederne i den periode er begyndt at have en stabil kundekreds, men stadig mangler at få etableret faste rutiner og arbejdsmønstre, hvorfor det ofte bliver nødvendigt for founderen at påtage sig en større arbejdsbyrde. Efter fire års erfaring som founder bliver flere også villige til at lønne sig selv mere end 25.000 kr. om måneden.

Prøv Salary gratis

 

Kvinder får den højeste timeløn

For mange vil undersøgelsens største overraskelse handle om ligestilling. Her går det faktisk bedre blandt founders, end hos den bredere befolkning. Undersøgelsen afslører, at kvinderne arbejder mindre og tjener mest.

Kvindelige founders tjener i gennemsnit en smule mere end deres mandlige modstykker – men de trækker en lidt mindre løn hjem hver måned.

Efter at have filtreret for virksomhedens værdiansættelse – og frasorteret enkelte, men markante outliers, der kan forskrue gennemsnittet – tjener mænd omkring 4.820,- kr. mere end kvinder på en måned. Men hvis man udligner for arbejdstimer, tjener kvinder mest.

Prøv Salary gratis

 

Kvinderne arbejder færre timer i deres virksomhed end mændene. I gennemsnit arbejder mændene lidt over 49 timer, hvorimod kvinderne arbejder omkring 40 timer.

Hvis man tager højde for forskellen i arbejdstimer, tjener kvinder omkring 7,71 kr. mere i timen, en forskel til fordel for kvinderne på kun 1,32%.

Den overordnede lønforskel mellem mænd og kvinder er, ifølge Dansk Statistik, faldet med 3,2% siden 2010, fra 16% til 12,8%.

Ligestillingen blandt founders er derfor noget bedre end hos den bredere befolkning. Den overordnede statistik for løngab mellem kønnene differentierer ikke mellem brancher, jobtyper og arbejdsopgaver.

Det skal bemærkes, at kun 10,5% af de i alt 151 adspurgte founders er kvinder. Hvis man sammenligner dette tal med Dansk Statistiks iværksætteri-analyse fra 2017 er der altså en underrepræsentation af kvinder, hvilket skaber en vis usikkerhed i resultaterne.

Prøv Salary gratis

 

Founderen får sjældent den højeste løn

Det er stort set aldrig founderen, der modtager den højeste løn i en startup. Det kan der være flere grunde til. Men lad os først dykke ned i resultaterne.

I vores undersøgelse af lønfordelingen mellem founders og ansatte, fandt vi, at der næsten altid var mindst én anden person, som modtog en højere løn end founderen.

Den største lønforskel mellem founder og en af de ansatte var blandt de startups, hvor founderne tjente mellem 0 og 15.000 kr. om måneden. I gennemsnit tjente mindst en af medarbejderne omkring 20.000 kr.

Jo mere founderen gav sig selv i løn, jo mindre lønforskel var der også med en af de ansatte. Det var først, når founderen fik mere end 85.000 kr. om måneden i løn, at der var en negativ lønforskel for den højst betalte medarbejder.

Der kan være mange årsager til, at founderen vælger ikke at give sig selv den højeste løn. Det kan for eksempel skyldes, at de er mere interesseret i at vækste virksomheden, eller i at rekruttere og fastholde de største talenter eller specialister indenfor deres område.

Sådan har vi lavet lønundersøgelsen

Lønundersøgelsen er lavet af Bonzer i samarbejde med Salary. Lønundersøgelsen bestod af et spørgeskema delt gennem vores eget og de deltagende founders netværk.

Lønundersøgelsen kørte mellem 13. december og 15. januar, hvor vi fik 151 besvarelser. Med den mængde besvarelser kan vi tegne en skitse af, hvordan startups forholder sig til spørgsmålet om løn i deres virksomheder.

Resultaterne kan bruges til at danne sig et overblik over løn indenfor det danske iværksættermiljø. Men det er vigtigt at holde for øje, at der ikke er tale om en nøgtern videnskabelige indsamling og fortolkning af data. Der kan derfor være ekstreme tilfælde, som kan være med til at fordreje gennemsnittet for resultater.

Da deltagelse i undersøgelsen er frivillig, og resultaterne er selvrapporteret, vil vi opleve, at der er en overvægt af succesfulde startups. Det er klart, at hvis din startup oplever problemer, eller måske endda er ved at gå konkurs, vil du næppe have lyst til at deltage i en større lønundersøgelse.

Vi har ydermere forsøgt at undgå duplikerede indtastninger, men da identifikation ikke var påkrævet under besvarelsen, kan vi ikke verificere, at nogle ikke er kommet til at indgive deres svar to gange.

Undersøgelsen skal derfor mest af alt bruges til at danne sig et overblik over løn indenfor startups – og komme med begrundede fortolkninger af, hvorfor tallene er, som de er.

Tak til deltagerne

Vi vil gerne takke alle deltagerne i vores lønundersøgelse, der har givet os et uvurderligt indblik i det danske lønlandskab indenfor startups. Det er ikke ukompliceret at drive Danmarks mest enkle og brugervenlige lønsystem, men med din hjælp bliver vi bedre hver dag.

Du kan læse meget mere om løn og få flere gode tips på vores blog, hvor vi blandt andet har seks gode råd til selvstændige og en gratis lønseddel-skabelon. Og hvis du ikke har prøvet Salary endnu, er det stadig nemt, gratis og uforpligtende at komme i gang. Læs mere om Salary.

Prøv Salary gratis