Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.
Lønseddel skabelon excel

Sådan laves lønsedler i 2023 [Gratis lønseddel-skabelon]

Leder du efter en tilgængelig og forståelig lønseddel-skabelon? Så har vi lavet en for dig, der selv vil lave din lønseddel.

Lønsedler kan være svære at gennemskue. De kan være endnu sværere at udarbejde, hvis du ikke har prøvet at lave en lønseddel før. Vores gratis lønseddel-skabelon indeholder alle de oplysninger, du skal bruge for at lave en overskuelig og korrekt lønseddel. Det er dog på eget ansvar at bruge en skabelon i Excel, da en skabelon ikke garanterer mod fejl i både beregning og indberetning til skat. Derudover dækker skabelonen ikke diverse medarbejdergoder, som fri telefon og fri bil.

Lav en lønseddel med vores skabelon og kom hurtigt i gang. Hent din lønseddel-skabelon her Lønseddel skabelon. Her er en guide med et eksempel på en lønseddel, der tager dig igennem elementerne på en lønseddel.

Prøv Salary gratis

 

Undgå fejl i lønnen

Hvis du vil undgå fejl og benytte medarbejdergoder, kan du i stedet vælge at bruge det sikre lønsystem Salary. Det er gratis for virksomheder med op til 3 medarbejdere, og så minimerer du risikoen for fejl og indberetning til SKAT og lignende.

 

Prøv Salary gratis

 

Når du bruger Salary, klarer vores lønprogram størstedelen af lønarbejdet for dig. Det betyder, at du kun skal indtaste timer, ansættelsesforhold og andre oplysninger, når du først opretter en medarbejder. Så beregner og udarbejder vi lønsedlerne for dig automatisk hver måned. Når du har godkendt den enkelte lønseddel, sender vi den automatisk til dine medarbejderes e-mail.

Men hvad indeholder en lønseddel? Og hvordan skal du forstå alle begreberne og punkterne i almindelige lønsedler?

 

Hvad skal en lønseddel indeholde?

Som arbejdsgiver skal du hver måned lave en lønseddel til dine medarbejdere. Alle lønmodtagere har krav på en lønseddel. Den skal give medarbejderen et tydeligt overblik over deres arbejde for en bestemt periode – og hvordan deres løn bliver beregnet og udbetalt.

Når du skal lave en lønseddel, er der en række formelle krav, som skal overholdes.

Lønsedlen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om:

 • Løn for den valgte periode, som der bliver betalt løn for
 • Periodens længde (typisk en måned)
 • Dato, hvor lønsedlen laves
 • Skal indeholde lønnen før skat
 • A-skat og AM-bidrag, der er trukket fra lønnen
 • Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer
 • Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer

Udover de informationer, har du mere eller mindre frie rammer. Det er dog en god idé at sørge for, at din virksomhed bruger en nogenlunde ens opsætning, så du ikke skaber forvirring og ekstra arbejde for dig selv.

Hver lønseddels indhold afhænger derudover også af medarbejderens stilling og ansættelsesforhold. Det betyder, at lønsedler også har flere valgfrie punkter, såsom:

 • Feriepenge/ferieberettiget løn
 • Pensionsbidrag og ATP
 • Brutto- og nettoløn
 • Skattekort og trækprocent
 • Dato for udbetaling
 • Tillæg og øvrige forhold, såsom frokostordning eller firmabil
Prøv Salary gratis

 

Sådan forstår du vores lønseddel-skabelon

Hvis du er lønmodtager, er det ret vigtigt, at du forstår sin lønseddel. Det er det også, hvis du er arbejdsgiver, og skal til at ansætte en medarbejder eller udarbejde en lønseddel for første gang.

Lønsedlen skal være præcis og beskrive de reelle forhold, som arbejdsgiver og ansat har aftalt i ansættelseskontrakten. Det kan gælde løn, pension, feriepenge, ferieberettiget løn samt andre øvrige forhold.

Det er derfor en god idé at sætte sig ind i de forskellige begreber, inden du sender din første lønseddel ud.

Læs også vores dybdegående beskrivelse af lønsedlen i dette indlæg.

Her er en kort gennemgang af de mest udbredte – der også skaber størst forvirring, hvis du aldrig har lavet en lønseddel før.

 

Begreber i vores lønseddel-skabelon

Brutto- og nettoløn

Bruttoløn er det beløb, din medarbejder tjener før skat og som vil fremgå i ansættelseskontrakten som “løn”. Det vil sige, at det er beløbet før skat, AM- og ATP-bidrag og diverse fradrag.

Nettolønnen er den udbetalte løn (efter skat). Det er altså beløbet, som der tikker ind på din medarbejders bankkonto hver måned. Nettolønnen er derfor det beløb, som de fleste ansatte er mest opmærksom på, når de skal kigge deres lønseddel igennem.

 

AM-bidrag (Arbejdsmarkedsbidrag)

Arbejdsmarkedsbidrag er en skat på 8% af ens løn. Alle der har et arbejde, betaler altså AM-bidrag på indkomst fra deres arbejde.

Det er vigtigt her at huske, at AM-bidrag bliver betalt på baggrund af bruttolønnen. Så hvis dine medarbejdere for eksempel får arbejdsgiverbetalt frokost, så betaler de også AM-bidrag af det og andre personalegoder. Der er dog en bagatelgrænse på 6.700 kr. (2023).

Du kan læse mere om AM-bidrag og beskatning af personalegoderSKATs hjemmeside.

 

ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension)

ATP er en lovpligtig pensionsordning, som alle lønmodtagere i Danmark er en del af.

I 2023 ligger det månedlige bidrag for en fuldtidsmedarbejder på 284 kr. ATP bliver betalt af både ansat og arbejdsgiver.

 

Prøv Salary gratis

Undgå at vælge forkert