Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Nem håndtering af kørselsgodtgørelse og kilometerpenge

Hvis du og/eller dine ansatte kører bil som en del af jeres arbejde, skal I også have styr på de forskellige former for kørselsgodtgørelse som kørselsfradrag og kilometerpenge, samt reglerne for erhvervsmæssig kørsel.

Der findes en funktion i Salary, der gør det nemt for enhver at håndtere kilometerpenge og kørselsgodtgørelse på korrekt vis. Du kan i vores supportunivers lære, hvordan du registrerer kørsel i Salary:

Guide til kørselsregistrering

Er du endnu ikke oprettet i Salary, kan du nemt gøre det via linket nedenfor, og komme i gang med det simple kørselsregnskab i dag:

 

Prøv Salary gratis

 

Har du brug for mere generel viden om kørselsgodtgørelse og kilometerpenge kan du scrolle længere ned og læse videre. Her forsøger vi at gøre det så let forståeligt for dig som muligt.

Du kan også lytte med til MicroHeroes episoden “Snyder du dig selv for kørselsgodtgørelse?”, hvor vi sammen med Mileage Book gennemgår reglerne for kørselsgodtgørelse og hvordan du nemt kan håndtere kørsel, uden en masse tidskrævende administration.

 

Satser for kilometerpenge i 2022

De skattefrie satser for kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil er steget to gange i 2022 blandt andet på baggrund af højere benzinpriser. Statens takster for kørsel i 2022 ser således ud:

Takster for kørselsgodtgørelse:

 • Kørsel (bil eller motorcykel) op til 20.000 km/året
   • 2022 (fra 1. maj): 3,70 kr./km
   •  2022: 3,51 kr./km
   • 2021: 3,44 kr./km
 • Kørsel (bil eller motorcykel) ud over 20.000 km/året
   • 2022 (fra 1. maj): 2,17 kr./km
   • 2022: 1,98 kr./km
   • 2021: 1,90 kr./km

Arbejdsgiver kan også vælge at betale en højere eller lavere sats.

Hvis arbejdsgiver betaler en lavere sats, er beløbet stadig skattefrit. Hvis arbejdsgiver betaler en højere sats, skal der betales skat af hele beløbet – medmindre den del af beløbet, der er over satsen bliver beskattet som almindelig løn.

Det vil altså sige, at hvis din medarbejder kører 10.000 km i sin bil, og du betaler 3 kr/km (altså under satsen), skal der ikke betales skat af beløbet. Hvis du derimod betaler samme medarbejder 4 kr/km (altså over satsen), skal der betales skat af hele beløbet, og ikke bare af de 0,49 kr, som beløbet ligger over satsen.

 

Virksomheder skal føre kontrol af kilometerpenge før de kan udbetales

For at en medarbejder i en virksomhed kan få udbetalt kilometerpenge, er det et krav fra skat at tallene kontrolleres.. 

En arbejdsgiver skal kontrollere:

 • Hvad rejsens formål er
 • Start- og sluttidspunkt for rejsen
 • Antallet af erhvervsmæssige rejsedage eller antallet af kørte kilometer
 • Rejsens mål og delmål
 • Beregning efter satser
 • At rejsen har foregået i medarbejderens private køretøj

Du kan læse mere om kontrolkravene på Skats hjemmeside.

Håndtering af kilometerpenge kan være en administrativ byrde. Her på siden beskriver vi, hvordan Salary kan hjælpe dig med registrering, beregning, og indberetning af kilometerpenge. 

Prøv Salary gratis

 

Beregn kilometerpenge: Indberetning af kørselsregnskab i Salary

Vil du gerne gøre registrering af skattefri erhvervskørsel simpel og let? Så kan du bruge Salary.

Vi har en dedikeret funktion til registrering og beregning af kilometerpenge. Den finder du under ‘kørselsregnskab’.

Kørselsregnskab med godt overblik over kilometerpenge og kørselsgodtgørelse

Hvis du i forvejen har en kørebog eller bruger en app til at holde styr på dokumentationen for dine medarbejderes erhvervsmæssige kørsel, kan du bruge den simple registrering. 

Så indtaster du bare det antal kilometer, der skal indregnes i medarbejderens næste lønseddel. Du kan også skrive kilometerne, som er optjent tidligere på året – så længe du har dokumentation for dem andetsteds.

Kilometerpenge Salary

Hvis du ikke har en kørebog, kan du bruge vores detaljerede registrering. Her skal du udfylde de oplysninger, som SKAT har brug for til dokumentation. Efter udbetalingen af hver løn, kan du finde et kørselsbilag med alle indtastningerne under fanen bogføring. Så kan du dokumentere kørslen over for SKAT senere, hvis det bliver nødvendigt.

 

Opret en enkelt kørsel

Oprettelse af en enkelt kørsel til kørselsregnskab
Du kan nemt og simpelt oprette dine enkelte kørsler i Salary. Følgende skal udfyldes:

 • Dato
 • Fra (destination)
 • Til (destination)
 • Nummerplade
 • Afstand
 • Formål

 

Er kørselsgodtgørelse, kørepenge, kørselspenge og kilometerpenge det samme? Og hvad betyder det?

Ja. Kilometerpenge, kørepenge, kørselspenge og kørselsgodtgørelse er alle sammen betegnelser for de penge, du som arbejdsgiver kan give skattefrit til dine medarbejdere (inklusive dig selv), hvis de bruger deres egen bil til erhvervsmæssig kørsel på arbejdet.

Begrebet erhvervsmæssig kørsel dækker over:

 • Kørslen mellem medarbejderens hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for et år (dette kaldes også 60 dages-reglen)
 • Kørsel mellem flere forskellige arbejdspladser for samme arbejdsgiver
 • Eventuel kørsel inden for samme arbejdsplads

Som arbejdsgiver skal du indberette de skattefri kilometerpenge til SKAT. Det kan Salary hjælpe dig med at holde styr på.

Kilometerpengene beregnes efter faste satser, og skal bruges til at dække udgifter til bilen, såsom udgifter til benzin, vægtafgift, finansiering, forsikring m.v.

Du kan også vælge manuelt at indberette kørselsgodtgørelse i eIndkomst og udbetale den manuelt. Det er dog meget arbejde i forhold til at lade Salary klare det.

Prøv Salary gratis

 

Er kørselsfradrag og befordringsfradrag også det samme som kilometerpenge?

Nej. Som vi skrev ovenfor er kilometerpenge (og alle de andre ord for det) en godtgørelse, du som arbejdsgiver kan give direkte og skattefrit til dine ansatte, som bruger deres bil til erhvervsmæssig kørsel.

Kørselsfradrag, eller befordringsfradrag, er derimod et fradrag, som din medarbejder kan trække fra i skat, hvis vedkommende ikke får kilometerpenge. Din medarbejder skal selv indberette sin kørsel til skat, når året er omme. Så bliver det indregnet i vedkommendes årsopgørelse.

Kørselsfradraget har faste takster, som er afhængig af afstand og kun afstand. Det betyder, at det er lige meget om man kører bil, tager offentlig transport eller cykler. For at være berettiget til kørselsfradrag skal man køre over 25 km hver vej, og det skal være i forbindelse med et lønnet job. Har du en medarbejder i praktik, kan vedkommende derfor ikke få kørselsfradrag. Det kan en medarbejder i løntilskud derimod godt.

Leder du efter hjælp til, hvordan du helt konkret registrere kørsel i Salary? Så læs vores guide til kørselsregistrering.

Få også tilsendt vores store guide til kørselsgodtgørelse på mail her.

 

Prøv Salary gratis