Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Skal du beskattes af fri telefon?

Hvis arbejdsgiver helt eller delvist stiller en telefon til rådighed for medarbejderens private benyttelse, er medarbejderen som hovedregel skattepligtig af fri telefon. Grundlaget for beskatning udgør i 2017 DKK 2.700 årligt, eller DKK 225 pr. måned telefonen er til rådighed. Der kan ikke ske modregning af egne eller husstandens øvrige telefonudgifter i beløbet.

Hvis telefonen kun er til rådighed for erhvervsmæssige samtaler, skal medarbejderen underskrive en tro og love erklæring om, at telefonen ikke benyttes privat. Arbejdsgiveren har pligt til stikprøvevis at føre kontrol med, at telefonen udelukkende benyttes til erhvervsmæssige samtaler. Uanset om der er indgået en tro og love erklæring, må telefonen gerne bruges til enkeltstående nødvendige private opkald, uden det medfører beskatning af fri telefon.

For ægtefæller, som begge beskattes af fri telefon, gives et nedslag på 25%. Nedslaget opnås kun, hvis det samlede skattepligtige beløb for ægtefællerne udgør mindst DKK 3.600 i 2017. Har begge ægtefæller fri telefon hele året, vil det skattepligtige beløb udgøre DKK 2.025 i 2017 for hver af ægtefællerne.

Er der en arbejdsmæssigt begrundelse for, at medarbejderen har mere end én telefon stillet til rådighed af arbejdsgiveren, udgør det skattepligtige beløb stadig DKK 2.700 i 2017.

Fri telefon inkluderer apparatets anskaffelse, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter og sædvanlige telefonydelser såsom telefonsvarer, omstilling og ’vis nummer’.

Prøv Salary gratis

 

Fik du svar på dit spørgsmål? Husk at du kan skrive dig op til hver måned at modtage gratis guides og tips om løn her