Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Feriefridage, ferietillæg og feriegodtgørelse

Når det kommer til ferie, er der mange begreber at holde styr på. Feriegodtgørelse, feriefridage og ferietillæg – begreberne ligner hinanden, og det kan hurtigt skabe forvirring.

Hvad er feriefridage? Hvad er forskellen på feriegodtgørelse og ferie med løn? Og hvordan udbetaler man ferietillæg?

I dette indlæg får du svar på dine spørgsmål og lærer, hvordan begreberne hænger sammen. Læs med og bliv klogere på:

  • Hvad er feriefridage?
  • Feriegodtgørelse
  • Ferie med løn og ferietillæg
Prøv Salary gratis


Hvad er feriefridage?

Feriefridage er betalte fridage, der kommer ud over de 5 ugers ferie, som ferieloven giver medarbejdere ret til.

Feriefridage er ikke reguleret af ferieloven. De er i stedet reguleret af en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale. Det betyder, at ikke-overenskomstdækkede medarbejdere som udgangspunkt ikke har ret til feriefridage. Mange virksomheder har dog valgt at give alle medarbejdere feriefridage.

Størstedelen af Dansk Erhvervs overenskomster giver ret til 5 feriefridage – enten pr. ferieår, pr. ferieafholdelsesperiode eller pr. kalenderår. En medarbejder skal sædvanligvis have været ansat i virksomheden i 9 måneder, før vedkommende har ret til feriefridage.

 

Feriegodtgørelse / Feriepenge

Feriegodtgørelse – også kaldet feriepenge – udgør 12,5% beregnet af medarbejderens ferieberettigede løn.

Når medarbejderen holder sin ferie, får vedkommende udbetalt sine feriepenge fra Feriekonto eller en anden feriekasse. Hvis en overenskomst giver mulighed for det, kan feriegodtgørelse også udbetales fra virksomheden selv.

Sådan afregner du feriegodtgørelse

Medarbejdere, der skal have feriegodtgørelse, er ofte – men ikke altid – timelønnede.

Du beregner de 12,5% procents feriegodtgørelse af den ferieberettigede løn. Hver måned skal du afregne til Feriekonto eller en anden feriekortordning. Hvis I følger en overenskomst, der giver mulighed for det, kan du også beholde pengene i virksomhedens egen konto og udbetale derfra.

Feriegodtgørelsen skal beskattes. Det er altså nettobeløbet, du overfører til Feriekonto. Du skal også sørge for, at feriepengene er overført i tide, så medarbejderen har dem til rådighed senest den første feriedag.

Når medarbejderen vil have sin feriegodtgørelse udbetalt, skal vedkommende søge om det på Borger.dk. Feriekonto udbetaler pengene til medarbejderen, når vedkommende holder sin ferie.

Prøv Salary gratis

 

Ferie med løn og ferietillæg

En medarbejder har ret til ferie med løn, når vedkommende har:

  1. Ret til fuld løn under sygdom,
  2. Ret til fuld løn på arbejdsfrie søgnehelligdage og
  3. Mindst en måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver.

Når medarbejderen holder ferie med løn, får vedkommende dertil et ferietillæg på 1% beregnet af den ferieberettigede løn.

Det eneste tidspunkt, en medarbejder med løn under ferie får udbetalt feriegodtgørelse (for eksempel fra Feriekonto), er, når vedkommende fratræder, og I skal gøre regnskabet op.

Er du medarbejder med ret til løn under ferie? Læs mere om ferie med løn.

Udbetaling af ferietillæg

I ferieloven er ferietillægget til medarbejdere med løn under ferie fastsat til at udgøre 1% af medarbejderens ferieberettigede løn.

Medarbejderen kan dog have krav på et større ferietillæg via overenskomst eller individuel aftale. Når du skal udbetale ferietillægget, har du 2 muligheder for, hvordan du vil gør det. Du kan:

  1. Udbetale ferietillægget i takt med, at medarbejderen holder sin ferie, eller
  2. Du kan vælge at udbetale ferietillægget i 2 portioner. Med majlønnen udbetaler du tillægget for perioden 1. september til 31. maj. Med augustlønnen udbetaler du tillægget for perioden 1. juni til 31. august. 

Hvis din virksomhed følger en overenskomst, bør du tjekke den. Jeres overenskomst kan nemlig diktere, hvordan og hvornår udbetalingen af ferietillægget skal foregå.

Skal du udbetale løn og ferietillæg? Spar tid og penge med Salary – Danmarks letteste lønsystem. Salary gør det også lidt mere enkelt at være medarbejder. Se, hvordan Salary for medarbejderen kan gøre din hverdag nemmere. 

 

Opret gratis