Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

COVID19: Regeringen forlænger betalingsfrist af AM-bidrag og A-skat. Hvad betyder det for dig?

På pressemøde d. 10. marts 2020 offentliggjorde regeringen, at man har foreslået midlertidigt at forlænge virksomheders betalingsfrist af AM-bidrag og A-skat for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj, juni). Som følge af Coronavirus (COVID19) forlænges betalingsfristen som økonomisk støtte af likviditeten hos virksomheder i Danmark. Ifølge regeringens skøn vil dette styrke likviditeten hos de danske virksomheder med ca. 90 mia. kr. i 4 måneder (se tabel for betalingsfrister herunder).

Eksempel for en virksomhed
En restaurant med 15 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på ca. 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregning af indeholdt AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt udskydes med 4 måneder for april-, maj- og juni-raterne. Det giver en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. (135.000 kr. pr. måned i 3 måneder) i 4 måneder.

 

Hvornår træder det i kraft?

Når loven er vedtaget forventes ændringen vedr. AM-bidrag og A-skat at træde i kraft første gang for store virksomheders betalingsfrist fra den 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist den 11. maj 2020. Er du i tvivl om hvilken virksomhedskategori din virksomhed befinder sig i kan du se Skats definition her https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234866 (under Dine frister)

 

Hvad skal du som Salary kunde gøre?

Bruger du Salary lønsystem i dag behøver du ikke gøre noget. Vi forlænger automatisk betalingsdatoerne for dine indbetalinger af AM-bidrag og A-skat fra april måned.