Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er en freelancer?

En freelancer kan bedst betegnes som en ‘uafhængig, selvansat’ person, som udfører et stykke arbejde/en opgave for virksomheden. Freelanceren er altså ikke ansat i virksomheden, og typisk vil freelanceren ikke modtage løn/A-indkomst, men et honorar/B-indkomst for sit arbejde.

For medarbejdere, som modtager løn/A-indkomst, gælder det, at virksomheden skal stå for skatteindholdelsen og dermed betale skatten for medarbejderen.

For freelancere, som modtager løn/B-indkomst, gælder det, at det er freelancerens eget ansvar at indbetale og beregne den skat, som skal betales.

 

Hvordan beregnes skat som freelancer?

Skatten, som man skal betale som freelancer, beregnes på baggrund af ens trækprocent (som kan findes i forskudsopgørelsen) og 8% AM-bidrag. Eksempelvis:

Du modtager 10.000 kroner i B-indkomst.

Du skal betale AM-bidrag på 8%

10.000 x 0,08 = 800 kr

Dette er det AM-bidrag, som du skal betale. Det beløb skal du nu trække fra din B-indkomst på 10.000 kroner:

10.000-800 = 9.200 kr

De 9.200 kroner er dit beskatningsgrundlag efter AM-indkomst. Og det er af disse 9.200 kroner, at du skal beregne din skat. Hvis din trækprocent eksempelvis er 40% lyder regnestykket:

9.200 x 0,4 = 3.680 kr

Du skal dermed betale følgende i B-skat:

AM bidrag: 800 kr
B-skat: 3.680 kr
SKAT I ALT = 800 + 3.680 kr = 4480 kr.

 

Hvordan udbetales honorar/løn og hvordan indberettes skat som freelancer?

Med Salary, så sørger vi automatisk for, at der indberettes B-indkomst i felt 0036 (AM-bidragspligtig B-indkomst).
Du kan vælge at lade Salary stå for både indberetningen til Skat og betalingen til freelancere.

Du kan også vælge blot at lade Salary stå for indberetningen til Skat og så betale honorarerne udenom Salary.

Læs mere om, hvordan man kan registrere honorarer i Salary.