Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er A-skat?

A-skat er den skat, som betales af en medarbejders bruttoløn. Uagtet om man bruger hoved- eller bikort, så skal der betales A-skat af lønnen, når der laves lønudbetalinger, medmindre medarbejderens løn ikke overstiger det resterende personfradrag.

Procentsatsen afhænger af en række personlige skatteforhold og personlig indkomst og satsen kan derfor variere fra medarbejder til medarbejder. Med lønsystemet Salary sørger vi dog altid for at have opdaterede skatteoplysninger på medarbejderen.

Hvornår skal man betale A-skat?

Fristerne for betalingen af A-skat afhænger af, om man er en stor eller lille virksomhed. Det kan du læse nærmere om i dette link. Generelt gælder:

  1. Virksomheder som betegnes som værende ‘lille’ betaler den 10. i den efterfølgende måned for lønkørslen
  2. Virksomheder som betegnes som være ‘stor’ betaler den sidste bankdag i måneden for lønkørslen

Hvordan betales A-skat i Danmark?

A-skat skal betales direkte til Skattekontoen. Det kan du læse om indbetaling af skat på SKATs hjemmeside.

Reglerne for, hvornår man må indbetale til Skattekontoen kan godt være lidt komplicerede, men lønsystemet Salary kan dog sørge for automatisk at indbetale den retmæssige skat til den rigtige deadline.

Læs også vores side om B-skat.

Prøv Salary – Danmarks letteste lønsystem

Salary er til dig, der ønsker høj brugervenlighed, fuld automatisering, og de bedste integrationer. Flere end 10.000 virksomheder har allerede truffet det enkle valg – nu er det din tur.

Opret dig gratis og uden binding
Brikker grøn