Hvad er B-skat?

B-skat er en skattetype, hvor man selv skal stå for indbetaling af skat og AM-bidrag. Modsat med A-indkomst, hvor virksomheden står for at lave skatteindeholdelsen og dermed indbetale A-skat og AM-bidrag. Skal man betale B-skat skyldes det, at man har modtaget B-indkomst.

 

Hvad er B-indkomst?

B-indkomst gives typisk til freelancere som et honorar. Ved B-indkomst er det modtageren af honoraret/beløbet, som selv skal stå for indbetaling af skat jf. reglerne om B-skat.

 

Hvad er forskellen på B-indkomst og A-indkomst?

B-indkomst er den indkomst, hvoraf der ikke er trukket skat automatisk. Man er derfor selv ansvarlig for at indbetale skat af B-indkomst. A-indkomst er derimod skattepligtig indkomst, og der er således allerede betalt skat af beløbet, når man modtager dette.

 

Hvordan beregnes B-skat?

B-skat beregnes på baggrund af ens trækprocent (som kan findes i forskudsopgørelsen) og 8% AM-bidrag. Eksempelvis:

Du modtager 10.000 kroner i B-indkomst.

Du skal betale AM-bidrag på 8%

10.000 x 0,08 = 800 kr

Dette er det AM-bidrag, som du skal betale. Det beløb skal du nu trække fra din B-indkomst på 10.000 kroner:

10.000-800 = 9.200 kr

De 9.200 kroner er dit beskatningsgrundlag efter AM-indkomst. Og det er af disse 9.200 kroner, at du skal beregne din skat. Hvis din trækprocent eksempelvis er 40% lyder regnestykket:

9.200 x 0,4 = 3.680 kr

Du skal dermed betale følgende i B-skat:

AM bidrag: 800 kr
B-skat: 3.680 kr
SKAT I ALT = 800 + 3.680 kr = 4480 kr.

 

Hvordan betales B-skat?

Afhængig af, om man hyppigt modtager B-indkomstbeløb eller modtager få, mindre B-indkomstbeløb, så kan man vælge at betale B-skat på en af følgende måder:

  1. Få, små B-indkomstbeløb betales nemmest med Dankort eller via Netbank via siden her.
  2. Faste B-indkomstbeløb betales ved at rette felt 210 i din forskudsopgørelse og skrive din forventede B-indkomst i løbet af året. Så korrigerer Skat selv.

 

Hvordan kan Salary hjælpe dig med udbetaling af B-indkomst?

Med Salary har du mulighed for at oprette honorarer (B-indkomst), som du kan udbetale via. Salary. Vi sørger for, at holde styr på bogføringen samt indberette til Skat, at der er blevet givet et B-indkomstbeløb. Det er dog stadig honorarmodtagerens ansvar at betale B-skat. Læs evt. mere om B-indkomst i Salary her