Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er AM-bidrag? 

AM-bidraget (Arbejdsmarkedsbidrag) er en helt almindelig indkomstskat, som blev indført tilbage i 1994 og AM-bidragets skattesats var oprindeligt på 5% af grundlønnen. I dag ligger satsen for arbejdsmarkedsbidraget på 8% af grundlønnen. Man betaler arbejdsmarkedsbidrag, hvis man modtager lønindkomst som medarbejder, men det er også typisk, at man betaler AM-bidrag af eks. Honorarer eller virksomhedsoverskud, hvis man er selvstændig. 

Hvad betaler man AM-bidrag af? 

De fleste danskere, som arbejder, er ansatte og betaler AM-bidrag af sin bruttoløn/grundløn. Deraf kaldes AM-bidraget en ‘bruttoskat’, fordi man betaler skat af lønnen, brutto. Hvis du eksempelvis tjener 50.000 kroner i brutto/grundløn om måneden, så kan du beregne din månedlige AM-bidrag på denne vis:

Grundløn * 8% = AM-bidrag betalt

50.000 kr * 0,08 = 4.000 kr

Du skal dog være opmærksom på, at du eksempelvis også skal betale AM-bidrag af dine feriepenge eller at man også tillægge værdien af bestemte personalegoder til ens grundløn. Det kan du læse mere om hos Skat her. Det ændrer dog ikke på, at den ovenstående beregning for de flestes vedkommende kan give et godt fingerpeg om, hvor meget man betaler i AM-bidrag om måneden

Hvorfor betaler man AM-bidrag? 

AM-bidraget blev oprindeligt indført som erstatning for det tidligere AUD-bidrag, som var et bidrag alle lønmodtagere skulle betale til at finansiering af arbejdsmarkedsuddannelser. I 1994 besluttede man sig dog for, at gøre betalingen mere simpel og pålagde blot alle at betale et arbejdsmarkedsbidrag, som i stedet fungerede som en almindelig skat på arbejde. Derfor kan arbejdsmarkedsbidraget i dag sidestilles med en helt almindelig indkomstskat såsom A-skat.

Hvad går AM-bidrag til? 

I dag agerer AM-bidraget som sagt som en indkomstskat. Det vil sige, at AM-bidraget i dag går til at finansiere det offentlige forbrug i sin helhed og ikke er øremærket bestemte offentlige udgifter.