Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er grundløn? 

Grundløn kaldes også bruttoløn består af medarbejderens løn før skat, AM-bidrag m.m. Det er på baggrund af en persons grundløn, at der beregnes skat, herunder AM-bidrag, og det er grundlønnen, som man typisk bestemmer, når man indgår en aftale med en fastansat medarbejder. 

Hvad er en gennemsnitsløn?

I Danmark er den gennemsnitlige grundløn ifølge Danmarks Statistik 43.487 kr/måneden. Hvis man i stedet ser på mediangrundlønnen kun for fuldtidsansatte eksl. Personalegoder, pension m.m., så er medianlønnen i Danmark 34.547 kr

Hvordan beregnes grundlønnen?

Grundlønnen bestemmes i aftalen mellem medarbejder og virksomhed. Ud over den grundløn, som der bestemmes, kan man risikere at nogle bestemte personalegoder medregnes og tillægges i grundlønnen. Det kan eksempelvis være et personalegode som fri telefon eller fri bil. Med Salary får du et lønsystem, som gør det nemt at tilføje personalegoder og som automatisk sørger for at beregne personalegodernes effekt på medarbejdernes løn.