Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er en lønberegner? 

Begrebet ‘lønberegner’ bruges typisk i to henseender:

  1. Lønberegner, som sammenligner gennemsnitslønnen i forskellige brancher, for folk med forskellige anciennitet, ledelseserfaring etc. et eksempel kunne være Jobindex’ lønberegner
  2. Lønberegner, som beregner hvor meget løn, som du får udbetalt, netto, når alt skat er betalt. Et eksempel kunne være lønberegneren hos SKAT

Med Salary får du et lønprogram, som automatisk beregner den løn, som skal til udbetaling, samt beregner alt den skat, som skal betales for hver enkelt medarbejder. Vi sørger også for at generere en lønseddel, som sendes til medarbejderne, og som altid kan hentes ned.

Prøv Salary gratis

 

Hvordan beregnes løn?

Ens løn beregnes på baggrund af ens grundløn og ens personlige skatteforhold. Om man bruger sit månedlige fradrag eller ej kommer an på, om man bruger sit hoved- eller bikort. Den mest simple illustration af en lønberegning, hvor der bruges hovedkort, er følgende:

Grundløn/bruttoløn 10.000 kr
  • AM-bidrag, 8%
-800 kr
A-indkomst 9.200 kr
  • Personligt fradrag
-5.000 kr
A-skat, 37% af (9.200 – 5.000 kr) -1.554 kr
Nettoløn til udbetaling (10.000 – 800 – 1.554) = 7.646 kr

Så kort sagt; Nettolønnen beregnes på baggrund af ens bruttoløn/grundløn fratrukket diverse skatter, pensionsbidrag, egenbetalinger, hvoraf skatten er beregnet af løngrundlaget efter fradrag.

Prøv Salary gratis
Undgå at vælge forkert