Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er et skattekort?

Begrebet ‘skattekort’ dækker over både fri-, hoved- og bikort. Skattekortet bruges til at beregne din trækprocent, dvs. hvad du skal betale i skat af din indkomst. Forskellen på de tre typer gennemgås længere nede, og det er især vigtigt at vide, hvornår man skal bruge sit hovedkort eller sit bikort.

Hvis man ikke har et skattekort, så kan det typisk skyldes, at man er ny på arbejdsmarkedet, eller man er gået fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager. I så fald, så kan man oprette et skattekort i Tast Selv.

Hvordan hænger skattekortet sammen med forskudsopgørelse?

Din forskudsopgørelse er en slags budget over din forventede indkomst det næste år. Det er på baggrund af dine oplysninger i forskudsopgørelsen, at skat beregner din trækprocent og andre væsentlige skatteforhold. Hvis dine oplysninger på forskudsopgørelsen ikke stemmer overens med din reelle indkomst, så kan du eks. risikere at ende med at skulle betale skat tilbage i slutningen af året. Det er også nødvendigt at tjekke sin forskudsopgørelse for at se, om man faktisk har et skattekort liggende. Endnu en gang kan dette også gøres i Tast Selv.

Forstå dit skattekort: frikort, hovedkort, bikort

Frikort:

Frikort er det skattekort, som bruges, såfremt man tjener mindre end et givent beløb i løbet af året. Det konkrete beløb, som man ikke må tjene over, fremgår af ens forskudsopgørelse. Det er typisk ungarbejdere, som modtager frikort, da deres forventede indkomst ikke overstiger det skattefri beløb. Hvis man har frikort, så trækker arbejdsgiver automatisk dette, og man kan bruge frikortet hos flere arbejdsgivere, ind til det er brugt op. Det er også vigtigt at notere sig, at man stadig betaler 8% i AM-bidrag, selvom man har frikort

Hvis du tjener mere end dit frikortsbeløb i løbet af et år, så skal du enten bruge hoved- eller bikort.

Hovedkort:

Hovedkortet kan kun bruges hos én arbejdsgiver, og det er på hovedkortet, at du har dit personfradrag på 46.700 kr (hvis du er over 18 år) eller 36.900 kr (hvis du er under 18 år). Når man har tjent mere end sit skattefrie personfradrag, så begynder man at skulle betale skat jf. den skattetrækprocent, man har på sin forskudsopgørelse.

Bikort:

Bikortet bruges typisk, hvis man har flere arbejdsgivere eller flere indkomster fra forskellige steder, og man bruger det typisk det sted, hvor man har den mindre indkomst. Når man bruger bikort, så trækkes man skat med det samme, og man bruger dermed ikke sit personfradrag. Oplysningerne om ens bikort, samt trækprocenten herpå, findes på forsiden af ens forskudsopgørelse. Hvis du godt vil have, at din arbejdsgiver skal bruge bikortet i stedet for hovedkortet, bør du gøre dem opmærksomme på dette, så det kan ændres.

Salary og skattekort

Salary har gjort det nemt at hente skattekort på dine medarbejdere. Du kan blot anmode om et nyt skattekort, enten hovedkortet eller bikortet, og hvis skattekortet findes, så henter Salary det automatisk ned i løbet af et par timer. Se hvordan man anmoder om et nyt skattekort i Salary her.

Såfremt der foreligger et frikort på medarbejderen, så sørger vi også for, at dette automatisk hentes.