Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er et beskæftigelsesfradrag?

Hvad er et fradrag?

Et fradrag er et beløb, som du kan trække fra i skattegrundlaget på ellers skattepligtige ydelser eller skattepligtig indkomst. Når du trækker i skattegrundlaget vil effekten være, at der skal betales skat af et mindre beløb. Hvis du køber en ydelse, så skal der betales skat for en mindre værdi end den oprindelige skattepligtige værdi. Hvis du eksempelvis modtager løn, så skal der betales skat af et mindre beløb end din egentlige skattepligtige indkomst. Der findes en lang række fradrag, og du kan modtage fradrag af en hel del årsager. Oversigten over mulige fradrag, kan du finde hos SKAT. Denne artikel vil dog fokusere på beskæftigelsesfradraget.

Prøv Salary gratis

Hvad er et beskæftigelsesbidrag?

Beskæftigelsesfradraget er et fradrag, som udelukkende relaterer sig til AM-pligtig lønindkomst eller virksomhedsoverskud. Det vil sige, at det er et fradrag, som du modtager, fordi du er i beskæftigelse. Med beskæftigelsesfradraget vil din skattepligtige indkomst formindskes, således at du ender ud med at skulle betale mindre i skat af din indkomst alt i alt. Dit beskæftigelsesfradrag er koblet op på dit hovedkort – det vil sige, hvis du eksempelvis bruger bikort, så vil dit beskæftigelsesfradrag ikke blive udnyttet, når du modtager løn. Læs evt. mere om forskellen på hoved- og bikort i vores guide.

Såfremt man er lønmodtager, modtager man typisk AM-bidragspligtig lønindkomst. Det vil sige, at man skal betale 8% i AM-bidrag af sin bruttoløn. På din lønseddel vil du kunne se, om du betaler AM-bidrag af din løn. I så fald, så vil du have et beskæftigelsesfradrag.

Hvis du er virksomhedsejer og har overskud i virksomheden, så vil du kunne benytte dit beskæftigelsesfradrag for at reducere det skattepligtige beløb af overskuddet.

Hvordan beregnes et beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradraget beregnes på baggrund af din løn før betaling af AM-bidrag. Det er den indkomst, som kaldes AM-pligtig lønindkomst eller blot AM-indkomst. I 2021 er beskæftigelsesfradraget på 10,6% af din AM-indkomst, dog højest 40.600 kr om året. I 2022 stiger dette til hhv. 10,65% og 41.600 kr. Det vil sige, at Herunder er et beregningseksempel:

 

AM-indkomst pr. år

Beskæftigelsesfradrag i %

Beskæftigelsesfradrag i kr

325.000

10,6%

34.450 kr

383.018

10,6%

40.600 kr

400.000

10,6%

40.600 kr

 

Læg her mærke til, at så snart din AM-indkomst (eller dit virksomhedsoverskud) overstiger 383.018 kroner om året, så vil du ikke kunne modtage mere i beskæftigelsesfradrag end 40.600 kroner om året.

Skat beregner dit beskæftigelsesfradrag på baggrund af de oplysninger, som du angiver i din forskudsopgørelse, eller på baggrund af de indkomstoplysninger, som de modtager om dig i løbet af året. Derfor kan det være vigtigt at ændre oplysningerne i sin forskudsopgørelse, hvis man eksempelvis stiger eller falder i løn, således at Skats beregningsgrundlag er så opdateret som muligt, og så du undgår at betale for meget/for lidt i skat.

Salary bruger automatisk dit beskæftigelsesfradrag

Hvis du har en medarbejder i Salary, som benytter sit hovedkort, så vil Salary automatisk indhente oplysninger om beskæftigelsesfradrag (og evt. andre relevante fradrag) fra Skat og trække dette fra din skattepligtige indkomst, så du undgår at betale for meget i Skat.

Prøv Salary – Danmarks letteste lønsystem

Salary er til dig, der ønsker høj brugervenlighed, fuld automatisering, og de bedste integrationer. Flere end 10.000 virksomheder har allerede truffet det enkle valg – nu er det din tur.

Opret dig gratis og uden binding
Brikker grøn