Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er et bogføringsbilag?

Et bogføringsbilag er kort fortalt et bilag, der dokumenterer en transaktion. Men lad os starte et andet sted, nemlig med bogføring.

Hvad er bogføring?

Når du ejer en virksomhed, så skal du kunne dokumentere samtlige transaktioner i virksomheden jf. bogføringsloven. Det vil sige, at hver gang, at du overfører penge, så skal du kunne vise, hvad pengene er gået til, og hvor de er kommet fra. Bogføringsprincippet kaldes ‘det dobbelte bogholders princip’, og det betyder, at hver transaktion både skal krediteres og debiteres på enten drifts- eller balancekonti.

Hvad er et bogføringsbilag?

Bogføringsbilaget er dokumentationen for, “hvor” du har taget pengene fra, og hvor du har overført dem til. Da enhver transaktion både krediteres og debiteres, så skal summen af alle kreditposter og debetposter være ens og gå i 0, når man trækker dem fra hinanden. Det vil sige, at dit bogføringsbilag til enhver tid skal “stemme”

Eksempel på bogføringsbilag:

Eksempel på bogføringsbilag

Ovenstående er et bogføringsbilag fra lønsystemet Salary. Lægger man alle kredit- og debetposterne sammen, så ville man kunne se, at kredit og debet stemmer. De to er ens. Vi kan dokumentere alle de transaktioner, som vi har lavet eller planlægger at lave, og vi kan redegøre for, hvorfra disse transaktioner foretages.

Lønsystemet Salary gør dit bogføringsbilag nemt og overskueligt

Lyder alt det ovenstående bøvlet og besværligt? Heldigvis kan vi i Salary sørge for automatisk at bogføre alle bogføringsbilag som vedrører lønnen for dig. Det eneste, det kræver, er et Salary-Basic-abonnement til 19 kr pr. lønseddel, hvorefter du kan integrere Salary med dit foretrukne bogføringssystem. Du kan læse mere om de mange systemer, som vi bogfører i på vores side om integrationer.

Hvis du har behov for hjælp til at få dit bogføringssystem til at tale sammen med Salary, så find guiden til netop dit system i vores supportunivers.