Hvad er ATP-bidrag?

ATP-bidrag er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP er en pensionsordning, der er lovpligtig for alle lønmodtagere.

Hvis man arbejder over en vis mængde tid (9 timer om ugen), så skal man betale ATP-bidrag – altså et bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bidraget er fordelt sådan, at det er arbejdsgiver, der betaler ⅔ og medarbejderen betaler ⅓ af ATP-bidraget, og det betales pr. kvartal.

Hvordan beregnes ATP-bidraget?

ATP-bidraget varierer alt afhængig af, hvor meget man arbejder om ugen. For syns skyld, så kan man vise et overblik over beregningen af ATP-bidraget således:

ATP satser

Kilde: Virk.dk

Salary og ATP-bidrag

Virker beregningen af det månedlige ATP-bidrag uoverskueligt? No worries! Hvis du bruger lønsystemet Salary, så beregner vi automatisk ATP-bidraget i alt, samt bidraget for medarbejder og arbejdsgiver. Samtidig kan vi også sørge for, at der automatisk indbetales til deadline hvert kvartal. Du slipper for en masse beregningsbøvl, og samtidig skal du ikke tænke på overskredne deadlines og rykkere.