Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er G-dage?

G-dage er en form for arbejdsgivergodtgørelse af de første to ledighedsdage, man har som lønmodtager. Der er en række vilkår, som skal være til stede, før man har ret til at modtage godtgørelsen fra sin arbejdsgiver. Disse vil blive behandlet i afsnittet ‘hvordan kan jeg få udbetalt G-dage’.

Hvis man til gengæld opfylder disse vilkår, så vil G-dagene skulle betales af arbejdsgiverne med de gældende satser for året. Satserne lyder i 2021 på:

G-dage Sats
1 dag 892 kr
½ dag 446 kr


Med Salary er det nemt at
tilføje G-dage til lønnenHvordan kan jeg få udbetalt G-dage?

Reglerne for hvornår og hvordan man kan få udbetalt G-dage er mange og komplicerede. Som lønmodtager bør man som udgangspunkt kontakte sin A-kasse, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har ret til G-dage. Du har, som grundregel, ret til at få udbetalt G-dage, hvis

 1. Du er medlem af en A-kasse ved arbejdets ophør (A-kassekravet)
 2. Du er lønmodtager i virksomheden (Lønmodtagerkravet)
 3. Du har arbejdet mindst 72 timer hos din arbejdsgiver inden for de sidste 4 uger inden arbejdet ophører (Beskæftigelseskravet)

Disse regler gælder også for efterlønsmodtagere, som har arbejde i efterlønsperioden.
Der findes dog nogle forbehold til de ovenstående regler, som kan gøre sig gældende i nogle bestemte tilfælde. Disse forbehold er komplicerede, og har man lyst, kan man selv forsøge at gå i kamp med lovgivningen – ellers anbefales det at kontakte sin A-kasse

Ud over de tre ovenstående hovedkrav, så skal arbejdsgiveren betale G-dage til medarbejderen ved:

 • Afskedigelse.
 • Hjemsendelse (dog gælder andre regler under corona)
 • Ophør af opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende
 • Arbejdsfordeling
 • Nedsættelse af arbejdstiden

Det vil sige, at du ikke har ret til G-dage, hvis:

 • Du selv har sagt op
 • Hvis du er i beskæftigelse på de ledighedsdage, hvor du ellers skulle have modtaget G-dagegodtgørelse
 • Du bliver opsagt, men tilbudt genansættelse med samme timevilkår som ved den oprindelige ansættelse. Hertil skal genansættelsestilbuddet være på overenskomstsmæssige løn- og ansættelsesvilkår
 • Modtager dagpenge under første 14-dages sygdom, sygedagpenge eller holder ferie på de dage, hvor du ellers havde de ledighedsdage du havde modtaget G-dagegodtgørelse på
 • Du er selvforskyldt i opsigelsen
 • Du modtog løntilskud fra det offentlige, da du var i beskæftigelse hos arbejdsgiveren
 • Arbejdsophøret skyldes force majeure (som strejke eller lockout)

Har du ret til G-dage, så skal din arbejdsgiver udbetale dig G-dagene. Gør arbejdsgiveren ikke dette, så skal du kontakte din A-kasse, som kan lægge G-dagegodtgørelsen ud for dig, hvis de mener, at du har ret til G-dage.

Hvordan beregnes satsen for G-dage? 

Satsen for G-dage beregnes på baggrund af den højeste ugentlige dagpengesats. En hel G-dag beregnes som:

7,4 / 37 X højeste ugentlige dagpengesats = 892 kr

En halv G-dag beregnes som:

3,7 / 37 X højeste ugentlige dagpengesats = 446 kr

Satsen for en hel og en halv G-dag regulere én gang årligt.

 

Se nærmere på vores lønordbog og bliv klogere på din løn.