Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er en fritvalgsordning? 

En fritvalgsordning består af, at du har en opsparingskonto, en fritvalgskonto, som du, hvis det er en del af din overenskomst, har krav på at modtage indbetalinger til. Det kan eksempelvis være, at du, jf. din overenskomst, er garanteret et arbejdsgiverbidrag til fritvalgskontoen svarende til 5% af din ferieberettigede løn. Hvis din ferieberettigede løn i en måned så eks. er 10.000 kroner vil du opspare 500 kroner til din fritvalgskonto i den måned.

Hvem får/har en fritvalgsordning? 

Det er ikke alle, som har en fritvalgsordning. Om du har en fritvalgsordning og dermed også en fritvalgskonto afhænger af din overenskomst. Derudover kan din overenskomst også sætte en række bestemmelser for, hvad du må bruge din fritvalgskonto på.

Hvordan bruges en fritvalgsordning? 

Du kan bruge opsparingen på din fritvalgskonto til fem forskellige ting:

  1. Ekstra løn. Du kan få udbetalt bidragene til din fritvalgskonto i form af ekstra løn i stedet for at få dem indbetalt til fritvalgskontoen
  2. Seniorordning. I nogle overenskomster er der mulighed for, at du kan gå ned i arbejdstid 5 år før du når folkepensionsalderen. En sådan ordning kaldes en seniorordning, og den mindre løn du vil modtage som følge af den mindre arbejdstid kan finansieres med opsparingen fra din fritvalgskonto
  3. Pension. Du kan vælge at hele eller dele af indbetalingen til fritvalgskontoen i stedet skal bruges til at indbetale ekstra penge til din pensionsopsparing
  4. Børneomsorgsdage. Nogle overenskomster giver dig mulighed for at finansiere to børneomsorgsdage med din opsparing på fritvalgskontoen
  5. Feriefridage. Du kan vælge at konvertere din fritvalgskonto til ekstra feriefridage. Feriefridage er dage, hvor du modtager løn mens du holder fri – lønnen betales med opsparingen fra din fritvalgskonto. 

Mange overenskomster har, som standard, konverteret en del af opsparingen på fritvalgskontoen til 5 ekstra feriefridage, som man så kan bruge eller lade være. Hvis man ikke bruger dem vil mange overenskomster give mulighed for at konvertere værdien af dem til eks. ekstra løn eller pensionsindbetalinger.

Det er vigtigt at tage stilling til, hvordan opsparingen på ens fritvalgskonto skal bruges. Iblandt fagforeninger som har forhandlet fritvalgsordninger hjem til nogle af sine medlemmer kan nævnes HK og Dansk Metal.