Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Hvad er DA-barsel? 

DA-barsel er en barselsordning for virksomheder, som er en del af Dansk Arbejdsgiverforening gennem sit medlemskab af en af følgende arbejdsgiverorganisationer:

 • Dansk Erhverv
 • DI (tidligere medl. af Dansk Byggeri)
 • HORESTA
 • SAMA (Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger)
 • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
 • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark
 • Dansk Mode & Textil

DA-barsel er, modsat Barsel.dk, ikke en offentlig administreret barselsfond, men er i stedet administreret af Dansk Arbejdsgiverforening. Som virksomhed er det lovpligtigt at være med i en barselsfond, og man indbetaler typisk et beløb til en barselsfond én gang i kvartalet. Årsagen til at man indbetaler til en barselsfond er, at man som arbejdsgiver kan få helt eller delvist finansieret sine lønomkostninger til sine medarbejdere, hvis de skal på barselsorlov.

Hvis man er medlem af en af de nævnte arbejdsgiverorganisationer, og man har medarbejdere, som er dækket af en overenskomst, som dikterer at der skal indbetales barselsbidrag til DA barsel, så er det virksomhedens pligt at gøre dette. Hvis du vil være sikker på, om du skal indbetale til DA-barsel for din medarbejder, så kan du tjekke DA-barsels hjemmeside ud, hvori de angiver, hvilke medarbejdere, som er dækket af barselsfonden. Samtidig er det også inde på DA-barsels hjemmeside, at du kan finde de gældende satser for barselsbidrag.

Indbetaling til DA-barsel

Salary kan automatisk håndtere DA Barsel. Det eneste det kræver er blot, at du har en Overførselsserviceaftale. Vi sørger for både at indberette og indbetale til DA-barsel efter de gældende satser. Dit ansvar er blot at gøre systemet opmærksomt på, at dine medarbejdere er en del af DA-barsel – og er du i tvivl om, hvordan man gør dette i systemet, så kan du altid kontakte Salarys supportteam.

Refusion fra DA-barsel

DA-barsel opstiller følgende kriterier for, hvornår man kan modtage refusion fra dem:

 • “Der skal være udbetalt løn under barsel.
 • Virksomheden får dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.
 • Der skal være indberettet og betalt bidrag for den barslende medarbejder i hele ansættelsesperioden. Barselsbidraget skal stemme overens med det timetal, virksomheden søger refusion for.
 • Den barslende medarbejder skal have været ansat i virksomheden mindst 9 måneder på datoen for forventet fødsel – og der skal være betalt bidrag til DA Barsel i hele perioden. Anciennitetskravet er dog 6 måneder for arbejdsgivere under DI (kun tidligere medlemmer af Dansk Byggeri) og for arbejdsgivere omfattet af “Glasoverenskomsten”. For ansatte fra vikarbureauer skal de særlige bestemmelser i overenskomsterne følges.
 • Virksomheden må ikke være i restance hos DA Barsel.”